Cách khắc phục Google không hiển thị title của trang web

Cách khắc phục Google không hiển thị title của trang web

Trường hợp Google không hiển thị title của trang web

Có rất nhiều công ty SEO đang gặp phải tình cảnh oái oăm, đó là thẻ tiêu đề đã được tối ưu SEO của họ không được Google cho hiển thị, mà cái được lựa chọn lại là câu đầu tiên có trong bài viết hoặc thẻ H1 có trên trang. Tình trạng này chỉ thỉnh thoảng mới bắt gặp chứ không xảy ra phổ biến. Tuy nhiên những kết quả tìm kiếm được hiển thị như trên thường không tối ưu SEO và đôi khi rất phản cảm.

Vậy tại sao Google không hiển thị title của trang web mà lại lấy nội dung của thẻ H1 làm tiêu đề cho trang web?

Điều đầu tiên, một tiêu đề của trang web phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

  • Liên quan trực tiếp đến truy vấn người dùng tìm kiếm
  • Là một mô tả ngắn gọn cho toàn bộ nội dung có trên trang
Google không hiển thị title của trang web

Google không hiển thị title của trang web

Do vậy, Google sẽ không coi nó là tiêu đề trang nếu tiêu đề của bạn không đáp ứng được 2 tiêu chí này, và không hiển thị nó trên site. Song song đó Google sẽ tìm kiếm một đoạn văn bản bất kỳ trên trang đáp ứng được cả 2 tiêu chí trên. Và đoạn văn bản này đã vô tình là câu đầu tiên trong bài hoặc thẻ H1.

Làm thế nào để Google luôn nhận đúng tiêu đề?

Mỗi khi viết thẻ tiêu đề cho trang hãy luôn ghi nhớ 3 tiêu chí sau đây, để Google luôn luôn nhận đúng tiêu đề:

  • Thẻ tiêu đề cần mô tả ngắn gọn và chính xác nội dung
  • Khi SEO từ khóa, thẻ tiêu đề cần tối ưu SEO viết ngắn gọn (ít nhất là không được quá dài so với tiêu đề trang)
  • Thẻ tiêu đề cần có chứa các truy vấn mà người dùng sử dụng

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *