Kiểm tra thứ hạng từ khóa miễn phí với CuteRank Checker

Kiểm tra thứ hạng từ khóa miễn phí với CuteRank Checker

CuteRank Checker là gì?

CuteRank Checker là phần mềm kiểm tra thứ hạng từ khóa miễn phí. Phần mềm SEO này được thiết kế để có thể tự động theo dõi biến động của xếp hạng và kiểm tra vị trí các từ khóa trên nhiều công cụ tìm kiếm như Yahoo, Google, AOL và Bing (MSN), được rất nhiều các công ty SEO sử dụng. Ngoài ra, phần mềm này còn cho phép bạn có thể lập các báo cáo và ghi chép vị trí từ khóa trong nhiều định dạng.

Phần mềm SEO CuteRank Checker hoàn toàn miễn phí và an toàn.

Kiểm tra thứ hạng từ khóa miễn phí với CuteRank Checker

Kiểm tra thứ hạng từ khóa miễn phí với CuteRank Checker

Các tính năng chính của CuteRank Checker:

Theo dõi hiệu suất từ khoá xếp hạng

CuteRank cho phép bạn xem thứ hạng từ khóa của bạn đã di chuyển lên hoặc xuống, theo dõi của bạn vị trí từ khóa trên công cụ tìm kiếm, trong biểu đồ sinh động.

Kiểm tra Vị trí từ khóa ngay lập tức

CuteRank có thể kiểm tra tất cả các vị trí từ khóa của bạn với một nhấp chuột duy nhất vào nhiều công cụ tìm kiếm (như Yahoo, Google, Ask, Bing, và AOL).

Xem chi tiết lịch sử bảng xếp hạng từ khóa

CuteRank không những cho phép bạn theo dõi các từ khóa hiệu suất xếp hạng trong một đồ thị, mà còn cho phép bạn xem chi tiết lịch sử bảng xếp hạng từ khóa trên các công cụ tìm kiếm khác nhau.

Tự động cập nhật thứ hạng từ khóa trên lịch

CuteRank Checker có thể tự động cập nhật thông tin thứ hạng từ khóa khi khởi động hệ thống hoặc trên thời gian dự kiến của bạn.

Xuất bản kết quả xếp hạng từ khóa

Với CuteRank Checker, bạn có thể xuất của bạn báo cáo thứ hạng SEO từ khóa. Có thể xuất báo cáo sang nhiều định dạng khác nhau (bao gồm cả csv cho HTML, Excel và PDF) để xử lý trong tương lai.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *