Những nguyên nhân làm cho Google Business bị tạm ngưng

Những nguyên nhân làm cho Google Business bị tạm ngưng

Các tài khoản Google Business của các doanh nghiệp hiện nay bị google tạm dừng tài khoản và từ chối liệt kê trên bảng xếp hạng tìm kiếm địa phương Local Search. Lý do tại sao tài khoản của bạn lại bị tạm ngưng bởi Google dịch vụ seo giá rẻ sẽ giải đáp các thông tin dưới đây

1 – Đường dẫn của website là một URL chuyển tiếp

Google sẽ coi là một địa chỉ ảo và spam.Nếu địa chỉ doanh nghiệp của bạn được tạo ra để nhằm mục đích quảng cáo cho một doanh nghiệp khác (Đường dẫn bị chuyển hướng đến một đường dẫn kháckhi người dùng click vào đường dẫn website doanh nghiệp)

 

2 – Nhồi nhét từ khóa vào Tên doanh nghiệp

Sẽ bị coi là hành vi spam nhồi nhét từ khó khi việc nhồi nhét các thông tin không cần thiết vào tên doanh nghiệp.

3 – Doanh nghiệp bạn không có địa chỉ kinh doanh cụ thể

Doanh nghiệp không có địa chỉ cụ thể cũng có thể bị xóa bỏ vĩnh viễn trên Google.

4 – Có nhiều tài khoản cùng xác minh cho một địa chỉ doanh nghiệp

Mỗi vị trí doanh nghiệp của bạn không được tạo ra nhiều hơn một trang Business

Sẽ yêu cầu tài khoản hợp lệ phải xem xét lại và loại bỏ hoàn toàn địa chỉ trùng lặp.Khi đó Google thường sẽ tạm ngưng cả hai tài khoản (một thực tế và trùng lặp mà bạn tạo ra).

5 – Loại hình kinh doanh nhạy cảm hoặc không được phép trên Google Plus

Loại hình kinh doanh không được phép trên Google Plus.Google sẽ tạm ngưng một địa chỉ của cửa hàng bán súng hoặc các loại hình kinh doanh nhạy cảm khác.

6 – Địa chỉ ảo hoặc email ảo

Để nhằm mục tiêu ranking cho doanh nghiệp tại các vị trí đó.Việc đăng ký một loạt các tài khoàn business ảo tại một số các địa chỉ khác nhau trên bản đồ của các doanh nghiệp cũng khiến google cho tạm dừng tài khoản

Các địa chỉ này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.Nếu có một ai đó báo cáo chúng hoặc Google phát hiện ra hành vi này,

7 -Bạn cung cấp một dịch vụ hoặc sản phẩm tại một tòa nhà mà bạn không sở hữu

Đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện bao gồm: một dịch vụ lớp học, liên tục,  hoặc cuộc họp tại một vị trí mà bạn không sở hữu hoặc có quyền đại diện.

8 – Mảng dịch vụ của bạn bị spam, và doanh nghiệp bạn bị tình nghi

các doanh nghiệp bị tình nghi spam vào danh sách quản chế khi Google sẽ tung ra một loại bộ lọc để tự động tìm kiếm  Khi một mảng dịch vụ nào đó đang bị spam nặng, Và bạn có thể sẽ trở thành một trong số đó, ngay cả nghi bạn đã được xác nhận và không hề spam.

Để các diễn đàn của Google My Business để các kỹ sư Google có thể kiểm tra lại cho bạn.Bạn nên gửi yêu cầu xem xét lại trong trường hợp này.

Như vậy với những thông tin trên đã phần nào cung cấp các thông tin khiên cho các tài khoản google business bị tạm ngưng.Dựa vào các thông tin đó bạn có những kế hoạch cũng những chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *