Hướng dẫn tối ưu thẻ meta description trong SEO

Hướng dẫn tối ưu thẻ meta description trong SEO

Thẻ meta description của trang cung cấp cho các công cụ tìm kiếm bản tóm tắt nội dung trang, có thể là một đoạn ngắn hoặc một, hai câu. Thẻ meta description được đặt trong thẻ của tài liệu HTML.

Ví Dụ:

<meta name=”description” content=”Kiến thức SEO, Thủ thuật web là những nội dung chính của website seogiarehanoi.com.” />

Google có thể sử dụng các thẻ mô tả làm các đoạn trích cho trang của bạn, do vậy việc tối ưu thẻ meta description rất quan trọng khi Seo từ khóa. Trong trường hợp Google không thể tìm thấy lựa chọn văn bản tốt để sử dụng trong đoạn trích thì việc thêm thẻ mô tả vào mỗi trang web của bạn là một biện pháp hiệu quả.

Cách tối ưu thẻ meta description

1. Tóm tắt nội dung của trang một cách chính xác

Viết mô tả vừa thu hút người dùng vừa cung cấp thông tin nếu họ nhìn thấy thẻ meta description của bạn dưới dạng đoạn trích trong kết quả tìm kiếm.

Tránh:

– Sử dụng các mô tả chung chung
– Viết thẻ mô tả không liên quan đến nội dung của trang
– Copy, paste toàn bộ nội dung của tài liệu vào thẻ mô tả
– Chỉ điền các từ khoá vào mô tả

Hướng dẫn tối ưu thẻ meta description

Hướng dẫn tối ưu thẻ meta description

2. Sử dụng các mô tả duy nhất cho mỗi trang

Mỗi trang có một thẻ mô tả khác nhau giúp Google và người dùng, đặc biệt là trong các tìm kiếm mà người dùng có thể đưa lên.

Các thẻ mô tả được tạo thủ công có lẽ không thể khả thi nếu trang web của bạn có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu trang. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo tự động các thẻ mô tả dựa trên nội dung của mỗi trang.

Tránh:

Sử dụng thẻ mô tả cho cho số lượng trang lớn hoặc cho tất cả các trang trên trang web của bạn.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *