Các tiêu chí tối ưu Local SEO cho một Landing Page

Các tiêu chí tối ưu Local SEO cho một Landing Page

Thuật ngữ Landing Page trở nên phổ biến trong cộng đồng các quản trị viên website vài năm trở lại đây. Càng tìm hiểu sâu về Landing Page, người ta càng nhận thức rõ được tầm quan trọng của nó đối với Marketing Online nói chung và SEO nói riêng. Chính vì vậy, việc tối ưu một cách triệt để nhất landing page trên tất cả các tiêu chí ranking của Google là điều được rất nhiều các SEOer quan tâm.

Sau đây Dịch vụ seo giá rẻ Hà Nội xin giới thiệu một số các tiêu chí tối ưu Local SEO cho một Landing Page.

1. Các tiêu chí tối ưu Local SEO cơ bản

Tương tự như việc tối ưu cho các loại trang khác trên site, Landing page cũng cần tối ưu các tiêu chí cơ bản cho Local SEO sau đây:

– Tối ưu thẻ title và mô tả trang có liên quan đến từ khóa và vị trí địa lý của bạn.
– Tiêu đề trang có chứa tên của thành phố – hoặc tên vị trí địa lý của khu vực bạn đang muốn nhắm tới.
– Số lượng và chất lượng của các local backlink
– Nội dung của các trang khác có trên site.
– Từ khóa về local có chứa trong các thẻ heading (thẻ H1, H2, H3, H4…) của bài
– Nội dung sản phẩm/ dịch vụ của trang
– Trang có chứa số điện thoại vùng, hoặc địa chỉ local.

Các tiêu chí tối ưu Local SEO cho một Landing Page

Các tiêu chí tối ưu Local SEO cho một Landing Page

2. Các tiêu chí tối ưu Local SEO cho một Landing Page hoàn hảo

Một landing page hoàn hảo được tối ưu tốt cho Local SEO là một trang đáp ứng được 3 mục tiêu dưới đây:

– Chuyển đổi (chốt sale, hoặc thu được thông tin của người dùng)
– Giải thích rõ sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ đem lại lợi ích gì cho người dùng
– Tối ưu tốt cho local

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *