Kỹ thuật xây dựng Internal link để tránh spam

Kỹ thuật xây dựng Internal link để tránh spam

Để quyết định mối quan hệ giữa website và trang khác nhau, Google sử dụng các liên kết. Điều này bài viết trên trang của bạn được liên kết và các trang liên quan, đồng thời cải thiện SEO.

Tuy nhiên, việc lạm dụng xây dựng Internal link có thể làm bạn “dính” spam.

Gợi ý 1: Khi xây dựng Internal Link, tránh việc quá chú “để tâm” tới Anchor Text.

Google sử dụng anchor text để giúp họ hiểu mối quan hệ giữa các trang liên kết. Ví dụ, nếu anchor text của bạn là “Dịch vụ seo từ khóa”, Google có thể luận ra rằng trang bạn đang liên kết chắc chắn liên quan tới “Dịch vụ seo từ khóa”. Tuy nhiên còn nhiều yếu tố khác quan trọng, không nên “tối ưu thái quá” anchor text, ví dụ như uy tín của Page mà bạn đặt link.

Đây là lý do:

Những Backlink với anchor text liên quan tới từ khóa mục tiêu trong bài viết củng cố tính xác thực với những từ khóa đó.

Google sử dụng Backlink để quyết định tầm quan trọng của một trang web. Nhiều backlink từ các trang chất lượng cao cho một bài viết có tính xác thực hơn với Google.

Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận và không nên sử dụng anchor text chính xác quá nhiều (anchor text là từ khoá). Do đó, xây dựng nhiều backlink với các anchor text liên quan tới một bài viết sẽ cải thiện thứ hạng trên Google.

Google hiểu rằng những anchor text lặp đi lặp lại nhiều lần, giống hệt từ khoá, cho biết chủ trang web không phải cho người dùng xem mà chỉ đang cố tạo ra trang web cho Google xem.

Kỹ thuật xây dựng Internal link để tránh spam

Kỹ thuật xây dựng Internal link để tránh spam

Hãy chọn các cách sau thay vì dùng anchor text một cách nghèo nàn:

1. Sử dụng tên thương hiệu hoặc danh từ thích hợp trong anchortext.

2. Sử dụng 1 câu dài hơn, chứa từ khoá

Gợi ý 2: Tạo hộp tiểu sử chứa link nofollow

Một vài giải thích về những link nofollow và dofollow

Một link không chứa thẻ rel=nofollow, nghĩa là bot Google được phép “đi theo” link đó sang trang tiếp theo. Điều này tác động trực tiếp tới xếp hạng trên Google.

Khi tính toán thứ hạng của Google, bot Google sẽ không đếm số link nofollow. Tuy nhiên, Google không muốn chỉ vì mục đích SEO mà người làm SEO cố tình tạo backlink, bởi vì việc đó làm rác internet.

Google đã đưa ra một cảnh báo tới các blogger để chống lại điều này, cần tạo ra một hộp tác giả và đặt nofollow. Việc đặt nofollow sẽ loại trừ tình huống chỉ vì backlink mà họ đóng góp bài viết.

Ghi nhớ 2 điểm này, bạn sẽ xây dựng internal link tuyệt vời.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *