Tổng quan về SEO Offpage

Tổng quan về SEO Offpage

SEO Offpage là gì ?

Seo Offpage là việc đi xây dựng liên kết từ những website khác trỏ về website của chúng ta.

Seo Offpage sẽ giúp cho công cụ tìm kiếm đánh giá website có chất lượng hay không và domain của chúng ta trên các website khác có được nhiều không. Đây chính là việc đi xây dựng các liên kết từ những website khác trỏ về chính website của chúng ta, giúp thứ hạng lên cao trên công cụ tìm kiếm.

Backlink là gì ?

Backlink là liên kết từ một website khác trỏ về website của mình.

Ví dụ: Có 2 website “Dịch vụ SEO từ khóa” và “Dịch vụ SEO tổng thể“. Khi website “Dịch vụ SEO tổng thể” trỏ về website “Dịch vụ SEO từ khóa” thì Spider của Google sẽ đi theo liên kết của bạn từ site “Dịch vụ SEO tổng thể” về site “Dịch vụ SEO từ khóa“, có nghĩa rằng website “Dịch vụ SEO từ khóa” được nhận một liên kết từ site “Dịch vụ SEO tổng thể“và ngược lại.

Tổng quan về seo offpage

Tầm quan trọng của Backlink

Bạn có thể hình dung backlink giống như trong một công ty. Khi công ty cần bầu chọn ra một người lãnh đạo được nhiều người tin tưởng nhất lên làm giám đốc thì yếu tố giúp cho bạn đạt được điều đó chính là việc bạn được nhiều người bầu chọn. Tương tự như thế, backlink chính là một phiếu bầu để website của bạn lên top. Google sẽ dựa trên các website khác để đánh giá website của bạn có đủ điều kiện để dành được thứ hạng cao hay không.

Việc đặt anchor text là điều hết sức quan trọng khi bạn muốn SEO từ khóa nào đó lên top. Anchor text có vai trò là đường dẫn cho Spider. Ngoài việc chỉ dẫn đường cho spider về website của bạn thì nó còn là văn bản giúp cho công cụ tìm kiếm xác định chủ đề liên kết với website và thông qua từ khóa này Google hiểu được người dùng muốn tìm kiếm điều gì.

Tăng độ phủ của Domain. Giá trị trang web của bạn cũng được tăng cao khi website của bạn được phủ rộng trên các website khác.

Tất cả các backlink khi chúng ta làm trên các website khác chính là một đường dẫn giúp cho Spider quay trở lại website chúng ta một cách dễ dàng.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *