Gợi ý SEO WordPress 2017

Gợi ý SEO WordPress 2017

Đa số Blogger sử dụng nền tảng web là WordPress. Dưới đây là các gợi ý SEO WordPress dành cho bạn.

Gợi ý SEO WordPress 1: Sử dụng một Theme WordPress tối ưu mobile

Sử dụng theme WordPress là cách dễ nhất tối ưu mobile. Bạn search Google là có thể tìm được rất nhiều theme tốt cho Mobile.

So với PC hay Laptop, lưu lượng truy cập web qua mobile đang chiếm ưu thế. Đó là lý do khi tính toán kết quả tìm kiếm mobile Google ưu tiên trang tối ưu mobile.

Khi thay đổi theme, theo hướng dẫn của WordPress, đề phòng một vài nội dung và chức năng có thể bị mất hoặc không xuất hiện…

Gợi ý SEO WordPress 2: Sử dụng Plugin Yoast

Đây là một vài điều mà Yoast có thể làm:

Theo dõi số lần bạn đề cập từ khóa cơ bản trong bài viết.
Dễ dàng tùy biến thẻ title và meta description.
Đánh giá bài viết theo Flesch Reading Ease Readability Formula.

Gợi ý SEO WordPress 2017

Gợi ý SEO WordPress 2017

Gợi ý SEO WordPress 3: Sửa chữa các Link gãy

Liên kết gãy tạo ra một trải nghiệm tệ cho người đọc, đồng thời sẽ dẫn tới những vấn đề không cần thiết cho SEO. Điều đó có thể làm người đọc thoát ngay khỏi trang web khi gặp trang báo lỗi không tồn tại (trang 404)

Bạn có thể dễ dàng nhận ra link gãy khi dùng Broken Link Checker plugin.

Gợi ý SEO WordPress 4: Sử dụng URL trang thân thiện

Google đọc nội dung trang của bạn bằng cách sử dụng từ khóa trong URL.

Tuy nhiên, WordPress sử dụng URL không tối ưu. Bạn có thể tham khảo thêm Plugin làm cho URL WordPress thân thiện với ngôn ngữ tiếng Việt.

Trên đây là 4 gợi ý SEO WordPress mới nhất 2017. Chúc các bạn SEO tu khoa thành công.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *